Brodski program: Antivegetativi

Zaštita protiv obrastanja je osnova za održavanje brzine broda. Pravilan izbor antivegetativa utiče na smanjenu potrošnju goriva, kao i na životnu sredinu.

 

 

SeaForce 30

Antifouling Seaforce 30 je oslobođen TBT-ea, samopolirajći antifouling visokokvalitetne građe.

 

 

 

SeaForce 60

A/F Alusea Classic je samopolirajući antivegetativni premaz, bez TBT, zasnovan na kopolimer vezivnom materijalu.

 

 

SeaForce 90

Antifouling Seaforce 90 je samopolirajući antivegetativ zasnovan na kopolimer vezivnom materijalu, bez TBT. Njegovo dejstvo se postiže kombinacijom jedinstvenih sintetičkih polimera čije se osobine ne nalaze u tradicionalnim hidratnim /CDP/ hibridnom nizu antivegetativa. U skladu je sa konvencijom IMO antivegetativnih sistema.

 

SeaQuantum Classic

A/F Seaquantum Classic je samopolirajući antivegetativ visokokvalitetne građe bez kalaja zasnovan na posebno koncipiranom organotin polimeru kao vezivnom materijalu. Ovaj vezivni materijal se lagano razlaže u morskoj vodi tako da neprekidno otpušta svježi antivegetativ.

 

 

SeaQuantum FB

Antifouling SeaQuantum FB je visoko kvalitetni samopolirajuci antivegetativ bez kalaja zasnovan na organotin polimeru kao vezivnom materijalu. Ovaj vezivni materijal se lagano rastvara u morskoj vodi tako da neprekidno otpušta svježi antivegetativ.

 

 

SeaQuantum Plus

A/F SeaQuantum Plus je samopolirajući antivegetativ visokog kvaliteta građe bez kalaja zasnovan na posebno koncipiranom organotin polimeru kao vezivnom materijalu. Ovaj vezivni materijal se lagano rastvara u morskoj vodi tako da neprekidno otpušta svježi antivegetativ.

 

 

SeaQuantum Ultra

Seamate HB 33 je samopolirajući antivegetativ visokog kvaliteta građe zasnovan na posebno koncipiranom organotin polimeru kao vezivnom materijalu. Ovaj vezivni materijal se lagano rastvara u morskoj vodi tako da neprekidno otpušta svježi antivegetativ.

 

 

SeaMate

SeaMate je samopolirajući antivegetativni premaz, baziran na silil akrilat vezivnoj tehnologiji. Ovaj učvršćivač se u morskoj vodi hidrolizuje i obezbjeđuje linearno poliranje, pa se kao rezultat dobija konstantno izlaganje svježeg antivegetativa.

 

 

Seaconomy

Seaconomy je samopolirajući antivegetativ visokokvalitetne građe zasnovan na posebno koncipiranom organotin polimeru kao vezivnom materijalu. Ovaj vezivni materijal se lagano razlaže u morskoj vodi tako da neprekidno otpušta svježi antivegetativ.